Infolinka : 0902 055 552Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu Powerplusxq.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

2. Storno objednávky:

Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania (po 2- hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na Náš e-mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch.
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybné uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

3. Dodacie podmienky

Predávajúci za zaväzuje:
- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cena a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu
- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
- v prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.
Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
- prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 1 000 €, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúra), návod na používanie výrobku a záručný list. V prípade neosobného odberu tovaru (kuriér, pošta) nie je v záručnom liste vyplnený dátum predaja, nakoľko nie je zrejmé, že zákazník prevezme tovar. Pokiaľ je tovar v poriadku doručený, zákazník si sám vyplní dátum predaja, ktorý odpovedá predajnému dokladu (faktúra).
V prípade rozporu medzi dátumom na záručnom liste a dátumom na predajnom doklade (faktúra) nebude prípadná reklamácia uznaná.

4. Dodacie lehoty:

Tovar označený skladom :
- termín dodanie 2 – 5 dní v závislosti od dostupnosti poštových alebo kuriérskych služieb.
Tovar označený na objednávku :
- termín dodania 14 dní

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Pri tovare, ktorý je ,,skladom“, no kvôli nepredvídateľným dôvodom ho nie sme schopný dodať v riadnom termíne Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a dohodneme ďalší postup.

5. Ceny tovaru a platba zaň :

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmien peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Všetky ceny sú vrátane DPH (20%)
V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Objednaný tovar zasielame expresnou službou alebo poštou na adresu udanú zákazníkom v objednávke.
Za tovar možno zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
- pri preberaní zásielky v hotovosti (kuriér, pošta)
- elektronickou platbou na účet v banke (proforma faktúra) (číslo účtu je uvedené v sekcii „Kontakty“)


6. Ochrana osobných údajov:

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty (e-mail), telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.
Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii nasledujúce údaje: názov firmy, IČO, IČ DPH. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.
Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

7. Záverečné ustanovenia:

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.


Doporučujeme
Laser Cut Segmentový TURBO kotúč 230x22 DOPRAVA ZADARMO

Laser Cut Segmentový TURBO kotúč 230x22 DOPRAVA ZADARMO

vysoko kvalitné kotúče za priaznivú cenu
Cena s DPH : 31.6 Eur s DPH
Dostupnosť : skladom

Akcia
Hecht Elektrický plotostrih HECHT611

Hecht Elektrický plotostrih HECHT611

Dĺžka lišty 68 cm
Cena s DPH : 59.99 Eur s DPH
Dostupnosť : skladom

Novinka
Power Plus X-rada Elektrická vŕtačka 1200 W POWX028

Power Plus X-rada Elektrická vŕtačka 1200 W POWX028

príklep
Cena s DPH : 92.72 Eur s DPH
Dostupnosť : skladom
Obchodné podmienky
Portál POWERPLUSXQ.SK prevádzkuje POWER PLUS - LR, s. r. o., Sedlice 149, 082 43 Sedlice, mobil : 0902 055 552, e-mail : info@powerplusxq.sk
© 2010 POWER PLUS - LR, s. r. o. , s.r.o. - Všetky práva vyhradené , systém DREVARI.SK - TIMBERPOLIS